Iaido

Het Japanse zwaard, geen ander wapen is zo verbonden met de cultuur, geschiedenis en traditie van Japan. Het zwaard is de ziel van de Japanse krijger, de samoerai. Oorlogen en persoonlijke vetes werden beslist met het zwaard. Maar voor de samoerai was het zwaard meer dan een wapen voor op het strijdveld. Het zwaard was vaak een erfstuk dat van vader op zoon ging. Het was zonder meer het belangrijkste bezit van de samoerai.

In 1603 (Edo periode ook wel Tokugawa periode genoemd lopend van 1603-1868) na vele jaren van oorlog, bracht Tokugawa Ieyasu vrede in Japan. De samoerai ging zich steeds meer toeleggen op zelfontwikkeling, in plaats van oorlog voeren. Het hanteren van het zwaard werd een manier om zich geestelijk te verrijken. De ontwikkeling van kenjutsu, de zwaardkunst met het zwaard uit de schede naar het iaijutsu, de kunst waarbij het zwaard in de schede begint, wordt toegeschreven aan Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu. Hij werd gezien als de vader van het moderne iaido, omdat hij aan het begin van deze ontwikkeling stond.
Een eeuw later introduceerde Hasagawa Eishin (de 7de grootmeester wiens bijnaam ‘Chikara’ was en naar wiens naam de 2de serie in het Koryu (oude, klassieke) iaido is genoemd) het dragen van het zwaard met de scherpe kant naar boven. De Musô Shinden Ryû, werd rond het midden van de vorige eeuw vastgelegd door Nakayama Hakudô. De charismatische Hakudô was afkomstig uit de prefectuur Ishikawa.

Aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het verbod op wapens en krijgskunsten, dat door de Amerikanen in de tweede wereldoorlog was ingesteld, opgeheven in Japan. Het klassieke iaido werd na de oorlogsjaren illegaal onderwezen. De Zen Nippon Kendo Renmei werd opgericht als een organisatie waarin de zwaardkunsten vertegenwoordigd werden. Omdat de de iaido-scholen fundamenteel van elkaar verschilden, was het onmogelijk om dangraden en lerarendiploma’s uit te reiken. Er kon geen goed vergelijk worden gemaakt tussen de stijlen. Ook wilden kendoleraren hun leerlingen laten oefenen met een echt zwaard in plaats van een shinai, het bamboezwaard. Ook zijn de meeste klassieke stijlen veel te moeilijk om ze binnen een redelijke tijd te leren. Hierop werd besloten om een set basisvormen te maken, waarmee alle iaidoka van alle klassieke scholen examens konden doen, die werden samengesteld uit verschillende klassieke scholen. De twaalf hoogste iaidomeesters hebben vervolgens zeven kata samengesteld met veel compromissen. In mei 1969 werden deze zeven gepresenteerd: Mae, Ushiro, Ukenagashi, Tsuka ate, Kesa giri, Morote tsuki en Sanpo giri. In 1981 kwamen daar nog drie andere kata bij, het Ganmen ate, Soete tsuki en Shiho giri. In 2001 zijn daar So giri en Nuki uchi bijgekomen. Uiteindelijk zijn het 12 kata samengesteld uit verschillende technieken en stijlen. Deze zogenoemde Seitei Kata zijn grotendeels afkomstig uit de Muso Shinden Ryu. Dojo Kiryoku en iaido Bij Dojo Kiryoku krijgt u een gedegen opleiding in het beoefenen van de Seitei Kata.

De leraar bij Dojo Kiryoku is René van Amersfoort die nationaal en internationaal zijn sporen heeft verdient en in Dojo Kiryoku wordt hij bijgestaan door vele hogere dangraden. Het leren van iaido wordt gedaan via een uitstekend methodisch en didactisch systeem, waarin onderstaande hoofdzaken van essentieel belang zijn om voor een examen te slagen.

Hoofdzaken van Shodan tot en met Sandan.
A. Correcte Reiho en aankleding
B. Correcte Nukitsuke, Kiritsuke
C. Correcte hoek van Chiburi
D. Correcte Noto Van Yondan

tot en met Godan
A. Bovenstaande inhoud plus:
B. Rustige uitstraling
C. Metsuke
D. Voldoende Fighting Spirit
E. Ki Ken Tai Itchi Van Rokudan

tot en met Hachidan
A. Bovenstaande inhoud plus:
B. Riai: de principes van de iaido technieken (dat wil zeggen: de juiste handelingen op het juiste moment doen)
C. Fukaku (diepte van training), Hingurai (elegantie, uitstraling).

Bij Dojo Kiryoku met bovenstaand systeem duurt het 12-14 jaar om Godan (5de dan) te behalen. Daarvoor moet u het liefst tweemaal per week trainen. Na Godan duurt het tenminste 11 jaar om de 7de dan iaido te behalen. Onze leraar René van Amersfoort begeleidt u op deze weg. Hij is zelf nu al 11 jaar 7de dan iaido en inmiddels 8de dan Jodo (stoktechniek) als enige Westerling binnen de Zen Nihon Kendo Renmei. Bij Dojo Kiryoku krijgt u naast kwalitatief goede lessen ook de juiste adviezen hoe en waar een replica van het Japanse zwaard aan te schaffen. In het begin oefent U met een houten zwaard (Tachi, bokken of bokuto) en plastic schede (Saya). Vanaf Januari ieder jaar starten onze beginnerscursussen. Daarnaast kunt u tweemaal meedoen aan gratis proeflessen. Bij Dojo Kiryoku wordt iaido getraind op dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en zaterdagmorgen. Bezoek de pagina “Trainingstijden” voor de actuele trainingstijden.

Tot ziens in de Dojo!